Tập thể lực bóng đá tại nhà hiệu quả

Bóng đá được xem là môn thể thao vua, do đó ai cũng có một niềm đam mê bất tận với môn này. Tuy nhiên, để có một cơ thể khỏe mạnh và đầy đủ sức lực, bạn cần thực các tập thể lực bóng đá tại nhà để có thể chơi bóng đá một cách hiệu quả nhất.

Bài tập hít đất

tập thể lực bóng đá tại nhà

Bài tập hít đất tại nhà

Ngày đầu tiên đến ngày thứ 2, bạn sẽ hít đất chỉ 10 cái trong 1 ngày. Dù bạn còn có thể hít đất thêm nhưng tuyệt đối bạn không nên làm. Việc bạn cần làm là hít xong và nghỉ ngơi.

Ngày thứ 3 đến ngày thứ 4: hít đất 20 cái trong 1 ngày. Bạn có thể chia làm 2 lần, khoảng thời gian nghỉ giữa 2 lần là 1 phút.

Ngày thứ 5 đến ngày thứ 6: hít đất 30 cái trong 1 ngày. Bạn có thể chia làm 2 lần, khoảng thời gian nghỉ giữa 2 lần là 1 phút.

Bạn nên tiếp tục bài tập thể lực bóng đá tại nhà này ít nhất là một tháng.

Bài tập bật cóc

tập thể lực bóng đá tại nhà

Bài tập bật cóc tại nhà

Ngày thứ nhất và ngày thứ 2: bạn bật cóc 10 cái trong 1 ngày.

Ngày thứ 3 và ngày thứ 4: thực hiện bật 20 cái trong 1 ngày. Có thể chia làm 2 lần, 

khoảng thời gian nghỉ giữa 2 lần là 1 phút.

Ngày thứ 5 và ngày thứ 6: thực hiện bật 30 cái trong 1 ngày. Có thể chia làm 2 lần, 

khoảng thời gian nghỉ giữa 2 lần là 1 phút.

Bạn cần duy trì bài tập thể lực bóng đá tại nhà này ít nhất là một tháng.

Bài tập nhảy dây

tập thể lực bóng đá tại nhà

Bài tập nhảy dây tại nhà

Ngày thứ nhất và ngày thứ 2: nhảy dây 100 cái trong 1 ngày.

Ngày thứ 3 và ngày thứ 4: nhảy 200 cái trong 1 ngày. Có thể chia làm 2 lần, 

khoảng thời gian nghỉ giữa 2 lần là 1 phút.

Ngày thứ 5 và ngày thứ 6: nhảy 300 cái trong 1 ngày. Có thể chia làm 2 lần, 

khoảng thời gian nghỉ giữa 2 lần là 1 phút.

Bạn nên thực hiện bài tập thể lực bóng đá tại nhà này ít nhất là một tháng.

Xem thêm: Cách tăng thể lực trước khi đá bóng để có thể WIN